niedziela, 2 grudnia 2012

"W korcu maku dobrane" / "Matched in bushel of poppy seeds"

"W korcu maku dobrane", to obrazy związane z naturą, a właściwie z nastrojami wywołanymi przyrodą i wizjami, które pojawiają się, gdy człowiek myśli o naturalnych krajobrazach, które nie są skrępowane betonowym gorsetem domów, chodników czy ulic.

Można je zobaczyć w Gdańsku, Pod Zielonym Smokiem, ul. Szeroka 125. Będą tam wisiały do 15. grudnia. Zapraszam."Matched in bushel of poppy seeds", the images related with nature, and caused by moods and visions that emerge when you think about natural landscapes which are not tied in corset of concrete houses, sidewalks and streets.

You can see them in Gdansk, The Green Dragon restaurant (Szeroka Street 125). They will be exhibited until 15 December. Welcome.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz